Anasayfa      Kurumsal      Politikalarımız

Bilgi Güvenliği Politikamız

“COPA çalışanları olarak; Bilgi Güvenliği Politikası’na uymayı taahhüt etmekteyiz. Yönetim kadromuz, yönetmekte olduğu birimlerin Bilgi Güvenliği Politikası’na  ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.”
 
Şirketimizin bilgi varlıklarını iç ve dış tehditlere karşı korumak amacıyla onaylanan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ISO 27001 standardı; iş sürekliliğimizin aksamamasını, kaynaklarımızın verimli bir şekilde tüketimini ve müşteri mağduriyetinin önlenmesini sağlamaktadır. 
 
Bilgi Güvenliği Politikası’nın güvenceye aldığı gereksinimler doğrultusunda;
  • Süreçlerin ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesi
  • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
  • Bilginin gizliliğinin sağlanması
  • Bilginin bütünlüğünün korunması
  • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
  • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
  • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesinin ve incelenmesinin sağlanması