Anasayfa      Kurumsal      Politikalarımız

Çevre İş Sağlığı Güvenliği ve Enerji Politikamız

“COPA çalışanları olarak; benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmekteyiz.”
 
En üst düzey yöneticilerimiz dahil tüm çalışanlarımız; olabilecek iş kazası riskleri ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altında tutmanın, enerji verimliliğini sürekli iyileştirmenin, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmanın ortak sorumluluğuna sahiptir.
 
Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Temel İlkelerimiz:
  • Çevre boyutları, enerji kullanımı ve tüketimi, İş Sağlığı Güvenliği tehlikeleri ile ilgili uygulanabilir yasal şartları değerlendirmek ve bu şartlara uygunluğu sürdürmek
  • Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmek
  • Çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş kazalarının önlenmesi için,  sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak
  • Şirketlerimizde üretim ve destek faaliyetlerimizden kaynaklanan, başta sac ve kauçuk atığı olmak üzere atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek
  • Kaynakları verimli kullanmak
  • Mevcut ve yeni alınacak proseslerimiz, makina ve ekipmanlarımızda enerji tüketimini, verimliliği yüksek hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmaya teşvik etmek ve desteklemek
  • Çevre, Enerji ve İş Sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamak